© 2020 by Inštitut aneri, Logo design: by NALU

  • Instagram aneri insti
  • Facebook Institute aneri

Inštitut Aneri, Savska cesta 3 A, 1000 Ljubljana, Slovenija   

Business Consulting

Poslovno svetovanje

Research

Raziskave

About us

O nas

Events

Dogodki

Izobraževanje

Izobraževanje

Člani

Člani