© 2020 by Inštitut aneri, Logo design: by NALU

  • Instagram aneri insti
  • Facebook Institute aneri

Poslovno svetovanje

Business Consulting

Vsako podjetje živi po svoje, lahko pa živi še bolje.

Nudimo  svetovanje na različnih ravneh poslovanja,

bodisi mladim, začetnikom, majhnim in srednjim

podjetjem ali posameznim enotam velikih podjetij.

Podjetje