© 2020 by Inštitut aneri, Logo design: by NALU

  • Instagram aneri insti
  • Facebook Institute aneri

Začetki in mladi podjetniki

Business Consulting

Pomagamo vam še preden se podate na podjetniško pot in tudi če ste na njej že nekaj časa

Poslovno svtovanje
Poslovno svetovanje

Bolje preprečevati kot zdraviti. Dobro je biti vnaprej pripravljen.

Pomagamo vam lahko še preden se podate na podjetniško pot:

  • da se glede na vašo situacijo in dejavnost lažje odločite za najprimernejšo obliko podjetništva,

  • da preučimo vaš poslovni načrt,

  • pri vsem kar potrebujete za začetek poslovanja.

 

Ustanovitev in registracija podjetja je danes dokaj enostavna, preko e-vem, SPOT točk, oziroma sodišča. A naše različne podjetniške izkušnje potrjujejo, da se precejšni delež novopečenih podjetnikov lahko hitro znajde v težavah, saj se soočajo z novimi okoliščinami

pri katerih jih doletijo stroški na katere pred začetkom poslovanja niso niti pomislili.

Razmišljate o uvedbi sprememb na vaši podjetniški poti, se lotevate novih projektov?

                                   

 

Ponudimo vam lahko strokovni nasvet in pomoč pri pospeševanju poslovnega preoblikovanja za dosego vaših poslovnih ciljev:

  • da skupaj z vami oblikujemo nove strategije,

  • da vam pomagamo pri organizaciji dela in kadrov, nabavi, prodaji, skladiščenju, vzdušju v podjetju, ipd.,

  • da vam pomagamo pri pospeševanju prodaje (novi instrumenti), z analizami trga, proizvodov, potreb kupcev, ipd.,

  • da vam pomagamo pri odpiranju novih prodajnih poti, povezovanju z drugimi podjetji – iskanju sinergij,

  • da izvedemo ustrezna izobraževanja, delavnice ali predavanja glede na dejansko situtacijo in potrebe vašega podjetja.