Vsako podjetje živi po svoje, lahko pa živi še bolje

Delo v vašem podjetju

Delo v vašem podjetju - svetovanje z aktivno udeležbo

 

Pri tem vam lahko pomagamo tudi tako, da analiziramo vaše podjetje od znotraj navzven. Naš strokovnjak postane eden od vaših zaposlenih (notranjii sodelavec) in v tem času opravlja dela in naloge zaposlenega ter obenem opazuje poslovanje in procese vašega podjetja. Na osnovi pridobljenih podatkov oblikujemo strokovno, znanstveno poročilo s konkretnimi predlogi. Ti vam bodo prinesli hitro vidne in merljive rezultate. Glede na dejansko stanje, potrebe in zahteve vašega podjetja, se dogovorimo o področjih analize. To je lahko prodaja, komunikacija, organizacija dela in kadrov, pomoč pri pospeševanju poslovnega preoblikovanja za dosego vaših poslovnih ciljev, ipd.

 

Konkretno ponudbo vam lahko oblikujemo na osnovi evalvacijskega pogovora z vami.

Business Consulting