Pomagamo vam še preden se podate na podjetniško pot in tudi če ste na njej že nekaj časa

Kako začeti - dobro je biti vnaprej pripravljen

s.p.

Normiran?

?

d.o.o.

Bolje preprečevati kot zdraviti. 

društvo

Podjetnik

zavod

Pomagamo vam:

  • da se glede na vašo situacijo in dejavnost lažje odločite za najprimernejšo obliko podjetništva,

  • da preučimo vaš poslovni načrt,

  • pri vsem kar potrebujete za začetek poslovanja.

 

Ustanovitev in registracija podjetja je danes dokaj enostavna, preko e-vem, SPOT točk, oziroma sodišča. A naše različne podjetniške izkušnje potrjujejo, da se precejšni delež novopečenih podjetnikov lahko hitro znajde v težavah, saj se soočajo z novimi okoliščinami

pri katerih jih doletijo stroški na katere pred začetkom poslovanja niso niti pomislili.

Razmišljate o uvedbi sprememb na vaši podjetniški poti, se lotevate novih projektov?

     Poslovna

     ideja

Testiranje     ideje

Preoblikovanje

Podjetništvo

Načrt

Analiza

Finance

Organizacija

Kadri

                                   

 

Ponudimo vam lahko strokovni nasvet in pomoč pri pospeševanju poslovnega preoblikovanja za dosego vaših poslovnih ciljev:

  • da skupaj z vami oblikujemo nove strategije,

  • da vam pomagamo pri organizaciji dela in kadrov, nabavi, prodaji, skladiščenju, vzdušju v podjetju, ipd.,

  • da vam pomagamo pri pospeševanju prodaje (novi instrumenti), z analizami trga, proizvodov, potreb kupcev, ipd.,

  • da vam pomagamo pri odpiranju novih prodajnih poti, povezovanju z drugimi podjetji – iskanju sinergij,

  • da izvedemo ustrezna izobraževanja, delavnice ali predavanja glede na dejansko situtacijo in potrebe vašega podjetja.

© 2020 by Inštitut ANERI, Logo design: by NALU-Daša Praznik

  • Instagram aneri insti
  • Facebook Institute aneri